Behaviorisme

Behaviorisme - betekenis

Behaviorisme is een wetenschap die het gedrag van mens en dier bestudeert. Voor een behaviorist wordt elk levend wezen geboren als een leeg blad.

Behaviorisme: To Be or Not to Be?
Alles moet dus nog worden ingevuld. Deze psychologische stroming houdt dus bijvoorbeeld geen rekening met de mogelijkheid van een in elk mens aanwezige Ziel. Ook verschillen tussen mensen binnen een en dezelfde gemeenschap en cultuur worden niet overtuigend meegenomen in de visie van behavioristen.

Behaviorisme: Beperkte zienswijze
Hoewel het huidige onderwijssysteem zich baseert op het behaviorisme is de psychologische stroming inmiddels achterhaald en redelijk dubieus. Zij speelt dan ook geen prominente rol meer binnen de verschillende aanverwante stromingen.

© Top Mediums

Terug naar betekenis

Gratis Orakels App

behaviorisme

De hoeksteen van samenlevingen als wetenschap

Topmediums: Inzicht in gedrag