Feldenkrais

Feldenkrais - betekenis

Hoe je beweegt en hoe bewust je de bewegingen gewaar bent, vormt de kern van Feldenkrais. De methode is een leerproces in de meest brede zin van het woord. Omdat bewustzijn een essentiële rol speelt, gaat het net als bij Yoga om het "hoe" verbonden aan de ervaring.

Feldenkrais: Hoe in plaats van Wat
Bij Feldenkrais verleg je je aandacht naar hoe je beweegt en ben je minder gericht op de actie of handeling zelf. Hierdoor kom je dichter bij jezelf en leer je jezelf steeds beter kennen. In die zin is Feldenkrais dus een bewustzijns methode om tot meer zelfbezinning en meer zelfkennis te komen.

© Top Mediums

Terug naar betekenis

Gratis Orakels App

Feldenkrais

Hoe in plaats van Wat...

Topmediums: Voel je vrij in elke situatie