Gedragsstoornissen

Gedragsstoornis - betekenis

Met een gedragsstoornis wordt bedoeld, dat het gedrag structureel excessief afwijkt van wat aanvaardbaar wordt geacht. De term wordt vooral gebruikt bij kinderen die zeer moeilijk gedrag vertonen. 

Gedragsstoornis: Kenmerken
Er zijn twee hoofdfactoren die meespelen  als er van een gedragsstoornis wordt gesproken. Het belangrijkste is de erfelijke invloed die in samenhang met risicofactoren in het kind zelf en de omgeving, als stoornis wordt gezien. Het belangrijkste kenmerk is dat van structureel heel negatief gedrag niet kan worden nagegaan waar het vandaan komt of welke oorzaak het heeft. Een gedragsstoornis wordt dan ook gezien als een psychiatrisch ziektebeeld. Een gedragsstoornis kan niet daadwerkelijk worden verholpen, maar het is wel mogelijk om er beter mee om te leren gaan (zowel ouders als kinderen). 

Gedragsstoornis: meer informatie
De meeste mensen hebben een (zeer lichte) vorm van wat autisme wordt genoemd. Bij gediagnosticeerd autisme is iemand extreem op zichzelf gericht, is sociaal contact (erg) moeilijk en is hechting moeilijk of onmogelijk. Bij Asperger is het moeilijk om sociale contacten te hebben en de regels die binnen het sociaal verkeer gelden worden niet begrepen en gevoeld. Ook cognitieve problemen en stressgevoeligheid behoren tot de kenmerken van Asperger. Verder zijn nog te noemen: ADHD, Gilles de la Tourette, ODD, Borderline, PDD en Hechtingsstoornis.

© Top Mediums

Terug naar betekenis

Gratis Orakels App

Gedragsstoornis

Onaanvaardbaar afwijkend gedrag

Topmediums: Verandering door Begrip