Geloof

Geloof - betekenis

Geloof is de psychische staat, waarin iets dat niet kan worden bewezen voor waar wordt aangenomen. In het uiterste geval resulteert het in psychoses, paranoide gedrag en grootheidswaanzin.

Geloof: aannemen zonder te weten
De term Waar Geloof duidt erop, dat er niet alleen sprake is van Geloof, maar ook van overtuiging. De benaming Enig Geloof verwijst naar de overtuiging, dat het eigen Geloof het enig juiste geloof is. Een kenmerk van Geloof is, dat de eigen overtuiging of mening als waarheid wordt gezien; ondanks dat er geen eigen ervaring aan is gekoppeld. Geloven in woorden uit een boek of geloven in wat een "autoriteit" zegt, wordt door onze eigen geschiedens bewezen als destructief. Waarom volgen velen dan toch de makkelijkste weg naar een zogenaamd religieus leven?

Geloof: Een Geloof zomaar geloven?
In de afgelopen eeuw zien we steeds meer verschuiving van Geloven naar Experienteel Onderzoeken ofwel: onderzoeken welke eigen ervaring is verbonden aan ideeën van bronnen buiten ons zelf. Eigentijdse Meesters vragen niet om Geloof, maar om Zelfonderzoek. Waarschijnlijk is de tijd van klakkeloos aannemen wat een "autoriteit" zegt, al lang voorbij.

Geloof versus Ervaren
Een mens ziet dat wat hij wil zien en dat geldt ook voor het ervaren. Is het mogelijk om er zeker van te zijn, dat niet de wens de vader van de gedachte is? Sommige esoterische scholen zijn zich terdege bewust van het feit dat de fantasie van een mens ook zelfdestructief kan zijn. Om te beginnen moeten we ervan uit gaan, dat Hogere Ervaringen niet kunnen plaats vinden in de wereld van droom en fantasie.

Geloof verdwijnt in de hogere dimensies
Het wil zeggen dat een mens eerst moet ervaren dat er verschillende niveaus van bewustzijn bestaan. Elk hoger niveau is minder onderhevig aan "zware wetten". Elk hoger niveau heeft een eigen ervaringswereld maar kent ook minder "zwaartekracht". Daardoor worden de ervaringen van een bepaald niveau gevoeld als méér waar dan de ervaringen van het onderliggend niveau. Op het hoogste niveau ( Eenheid) bestaat er geen scheiding meer tussen kennis en ervaring. geloven is geen thema meer; het is simpelweg niet meer nodig en is verdwenen.

© Top Mediums

Terug naar betekenis

App: Gratis Orakels

Geloof

Geloof: constructief of destructief?

Topmediums: Geloof in Jezelf!