Introvert

Introvert - betekenis

Introvert betekent "naar binnen gekeerd". De hooggevoeligheid van introverte mensen ontstaat doordat hun hersenen anders functioneren. 

Introvert: Misverstanden
Omdat introverte mensen veelal voldoende aan zichzelf hebben en in staat zijn om zichzelf prettig bezig te houden, lijken zij on-sociaal te zijn. Dat is echter niet het geval. Terwijl ze wel degelijk kunnen genieten van sociaal gezelschap, is hun behoefte aan mensen om hun heen niet of minder als noodzaak aanwezig. Hun hoge sensitiviteit voor prikkels maakt bovendien, dat zij meer tijd nodig hebben om indrukken te verwerken en dat doen ze begrijpelijkerwijs bij voorkeur alleen.

Introvert: Voldoening van binnen 
Terwijl de energie van een extravert mens voornamelijk naar buiten is gericht, is de energetische richting bij een introvert mens naar binnen toe gekeerd. Hij denkt dus meer over dingen na en blijft meer stilstaan bij zijn innerlijke wereld. Die binnenwereld is voor een introvert heel voldoeninggevend waardoor de buitenwereld een tweede plaats inneemt.

Introvert: Niets mis mee!
Er is vaak een oordeel over introverten dat is gebaseerd op onbegrip. Ieder mens kiest simpelweg voor de dingen die hij het prettigst vind en als de binnenwereld rijker blijkt te zijn dan de buitenwereld, is de keuze makkelijk gemaakt. Er kan in de vergelijking introvert/extravert simpelweg geen norm worden bepaald voor wat normaal en niet normaal is. Zoals meestal het geval is, wordt een minderheid gezien als negatief afwijkend. En daarmee zeggen we tegelijkertijd dat we zelf de waarheid in pacht hebben en weten wat het beste is voor iemand anders. Een misvatting die vraagt om herbezinning.
 
© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Introvert

Introvert: Voldoening in de binnenwereld

Topmediums: Binnen en buiten in balans