Katholiek

Katholiek - betekenis

Katholiek komt van het Griekse woord Katholicos en betekent universeel. Binnen het algemeen gebruik staat het voor de Katholieke Kerk, de Paus en het Vaticaan alsmede voor de Katholieke Leer.

Katholiek: Oproep tot menselijkheid
De belangrijkste katholieke boodschap is, om je medemens net zo lief te hebben als jezelf en boven alles God lief te hebben. Dat klinkt als iets dat naar wens kan worden opgevolgd, maar het tegendeel wordt zowel door de geschiedenis als door de  huidige tijd bewezen. Wat kan de reden zijn, dat een gebod dat staat voor de basis van menselijkheid zo moeilijk in overeenkomstige daden is om te zetten? 

Katholiek: Heb je naaste net zo lief als jezelf
Deze opdracht is makkelijker gezegd dan gedaan. De opdracht heeft het over een handeling die naar de buitenwereld -de medemens- is gericht. Daarmee wordt echter een erg belangrijke stap overgeslagen. Zonder die stap is het niet mogelijk om je medemens onvoorwaardelijk lief te hebben. De stap die ervóór ligt is: Leer jezelf lief te hebben. In de oorspronkelijke Leer van de Leraar Jezus Christus was het lief hebben van je medemens het resultaat van eigen innerlijk werk en jezelf leren liefhebben. Allereeerst jezelf leren kennen, accepteren en lief hebben dus. Dan pas is het mogelijk om je medemens lief te hebben. Hoewel je kunt doen alsof, kun je niet geven wat je (nog) niet hebt.

Katholiek: Heb boven alles God lief
Het probleem van deze Hoge opdracht is, dat de kerkelijkheid een dualistisch beeld van God naar buiten bracht van beloning en straf. Daarmee sloeg de kerk behoorlijk de plank mis en dat is tegenwoordig duidelijk merkbaar aan het feit dat de kerk zich in een neerwaartse spiraal bevindt. Dat betekent niet dat de oorspronkelijke opdracht niet zou gelden. Reeds decennia lang vindt een vesrschuiving plaats van zoeken naar het Goddelijke in de buitenwereld naar zoeken in jezelf. Hieruit blijkt gelukkig dat de boodschap zoals deze oorspronkelijk is bedoeld, door velen juist wordt begrepen.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Katholiek

De Katholieke kerk, Vaticaanstad

Topmediums: Heb jezelf lief om je medemens lief te kunnen hebben