Kinesiologie

Kinesiologie - betekenis

Kinesiologie is een holistische methode van spiertesten om onevenwichtigheid in het lichaam op te sporen en te corrigeren. Het wordt vaak gebruikt bij stress en aan stress verbonden klachten.

Kinesiologie: Bewegingsleer 
Kinesiologie betekent letterlijk "bewegingsleer". Het is een samenvoeging van meerdere westerse en oosterse methodes zoals fysiotherapie, voedingsleer, acupunctuur, meridianenleer en chiropractie. De holistische visie betekent dat de mens als geheel wordt gezien. In de meest recente vorm van Kinesiologie (Neuro Energetische Kinesiologie) worden spiertesten als bio feedback gebruikt en worden zogenaamde formats (testvoorschriften) toegepast.

Kinesiologie: Stress
Stress omvat in de Kinesiologie een veel breder gebied dan wat doorgaans gebruikelijk is. Stress wordt verdeeld in drie categorieën, te weten: mechanisch, chemisch en emotioneel. Mechanische stress ontstaat door fysieke overbelasting. Dat kan bijvoobreeld door sport ontstaan of door slijtage van gewrichten. Chemische stress ontstaat door vervuiling die bijvoorbeeld in voeding en medicijnen aanwezig is. Emotionele stress ontstaat door emotionele problemen.

Kinesiologie: Testen
Via meerdere testen komt de Kinesiologist uit op een volledig plaatje gerelateerd aan de klacht(en). Vervolgens doet hij/zij spiertesten om te zien hoe de balans kan worden hersteld opdat het lichaam zelf heling, genezing en verbetering op gang kan brengen. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt inzicht krijgt in de oorzaak van de klacht(en) als eerste stap naar een oplossing.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Kinesiologie

Kinesiologie: Natuurlijke balans herstellen

Topmediums: Op weg naar meer evenwicht