Lot

Lot - betekenis

Lot is het resultaat van planetaire invloeden overeenkomstig iemands typologische geaardheid.

Lot: Niet voor iedereen van toepassing
De reden dat het concept Lot niet op iedereen van toepassing is, ligt in het feit dat het Lot is verbonden met Essentie. Essentie is het oorspronkelijk Wezen van een mens, dat door invloeden van buitenaf wordt ondergesneeuwd en derhalve niet of nauwelijks bewust deel uitmaakt van het persoonlijk leven. De persoonlijkheid en het ego zoals het is gevormd vanaf de geboorte, zijn de sluiers die het Wezen en een mogelijk Lot bedekken.

Lot: Astrale levensweg
De Astrale wereld is het equivalent van de planetaire invloeden. Ons Astraal lichaam is het lichaam dat door planeten in ons zonnestelsel wordt gevormd. Planeten voorzien ons van vaststaande energieën. Tegelijkertijd leeft een mens op aarde, waar de Wet van Ongeluk of Toeval bestaat. Alle mensen zijn in meer of mindere mate aan deze wet onderhevig, omdat de wet is gekoppeld aan de mate van Bewustzijn. Afhankelijk van iemands bewustzijn is hij/zij meer of minder slachtoffer ervan.

Lot: Geen Lijden maar Leiden
Grote en kleine ongelukken maken deel uit van ons alledaagse leven. In andere woorden uitgedrukt: Hoe minder Aandacht (Mindfulness) iemand heeft, hoe meer hij/zij lijdt onder de wet.  Een goed voorbeeld is aandacht in de auto op de weg. De meeste ongelukken gebeuren door het ontbreken van aandacht. Hoe minder Aandacht, hoe minder de invloed van Essentie en het Lot aanwezig is.

Lot: Essentie
Essentie is dat deel in een mens dat oorspronkelijk is en in overeenstemming leeft met de kosmische of Goddelijke bedoeling. De planeten in ons zonnestelsel voldoen aan een speciaal voorbestemd  doel in kosmische zin. Onze Essentie bestaat uit de energieën van deze planeten en is er onlosmakelijk mee verbonden. Alleen als we voldoen aan onze Goddelijke bestemming ofwel naar onze Essentie leven, bestaat er zoiets als Lot.

Bron: G.I. Gurdjieff
© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Lot

Het Lot als Levenspad

Topmediums: Je Lot leven door bewust te leven