Muziektherapie

Muziektherapie - betekenis

Muziektherapie is een manier van hulp verlenen met gebruikmaking van muziek en muzikale instrumenten. Het doel is om op therapeutische wijze positieve verandering en ontwikkeling te stimuleren.

Muziektherapie: Actieve deel
Bij muziektherapie gaat het om beleven en ervaren. De muziektherapeut is opgeleid om middelen en manieren in te zetten die een client enerzijds helpen met het ervaren en verwerken van vroegere ervaringen en anderzijds de impressies die in het Nu worden opgedaan intens te beleven. Hierdoor kunnen er veranderingen plaats vinden en ontwikkelingen in gang worden gezet.

Muziekherapie: Ontvankelijke deel
Er kan gebruikt worden gemaakt van allerlei instrumenten zoals bijvoorbeeld piano, drums, gitaar en percussie instrumenten. Ook de stem kan worden ingezet alsmede Orff instrumentarium. Dit zijn instrumenten waar geen voorafgaande opleiding voor nodig is en dus door iedereen kunnen worden gebruikt. Bij receptieve muziektherapie draait het om de beleving tijdens het luisteren naar muziek. Geheel passief hoeft het echter niet te zijn, want specifieke opdrachten verbonden aan het "luisterstuk" kunnen deel uitmaken van de sessies.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Muziektherapie

Muziektherapie; Ontwikkeling door klank en ritme

Topmediums: Luisteren naar jouw klank