Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde - betekenis

In de natuurgeneeskunde gaat men uit van het menselijk vermogen om op eigen kracht te herstellen of te genezen. Ondersteuning door het bewustzijn en gebruik van natuurlijke middelen maken deel uit van de behandeling.

Natuurgeneeskunde: De oervorm van geneeskunde
De oorsprong van de natuurgeneeskunde gaat terug naar een ver verleden. Het was een tijd waarin de natuur onlosmakelijk was verbonden met het alledaagse leven. Het ging daarbij niet alleen om kruiden en planten die in overmaat te vinden waren, maar veel meer om het bewust meegaan met het ritme van de natuur. Jezelf zuiveren door op de juiste tijden en jaargetijden te vasten bijvoorbeeld, maakte onderdeel uit van het in stand houden van een natuurlijke balans. Alle supplementen en natuurlijke middelen in onze moderne tijd, zijn gebaseerd op de kennis van oude volkeren.

Natuurgeneeskunde: Patiënt speelt een actieve rol
Welke middelen van buitenaf ook worden toegepast; in de natuurgeneeskunde is het eigen begrip en inzicht in de oorzaak van de kwaal of ziekte van groot belang. Feitelijk heeft zelfinzicht het grootste aandeel in de genezing of het herstel. Net als de natuur tot op grote hoogte in staat is zichzelf te herstellen, zo is ook het menselijk lichaam in staat om een terugkeer naar haar natuurlijk evenwicht in gang te zetten. Met soms kleine stappen en middelen herkent het lichaam al moeiteloos de route die moet worden bewandeld.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde; Oudste vorm van Geneeskunde

Topmediums: Herken jouw natuurlijk evenwicht