NLP

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) - betekenis

NLP is een communicatie-methode om je bewust te worden van je taal en gedrag en op welke manier je dit doeltreffender kunt maken. Het wordt gezien als een methode voor succes.

NLP: Hoe we de wereld (kunnen) zien 
Hoe we de wereld zien en hoe we erop ingaan is grotendeels afhankelijk van wat we hebben (aan-) geleerd. Dat betekent vervolgens dat we onszelf kunnen herprogrammeren om tot een beter, gelukkiger en harmonieuzer leven te komen. De eerste stap bij NLP is dan ook de bewustwording van ons eigen functioneren en gedrag; niet alleen verbaal maar ook zeker non-verbaal.

NLP: Onze zintuigen
Dankzij onze zintuigen zijn we in staat om de buitenwereld waar te nemen. Aan de hand van hoe de impressies worden omgevormd krijgen onze reacties en gedrag een specifieke vorm. Het verloop van waarneming tot gedrag wordt aangegeven door middel van een NLP communicatiemodel. In dit model is bijvoorbeeld te herkennen hoe onze voorstelling van iets eruit ziet en welke verschillen er zijn tussen onze voorstelling en de actuele werkelijkheid. Onze innerlijke houding is bepalend voor onze stemming en ons gedrag dat eruit voortvloeit.

NLP: Verandering
Nadat je je bewust wordt van bepaalde innerlijke overtuigingen kun je er iets tegenover stellen dat verandering van die overtuigingen in gang zet. NLP voorziet in een volledig systeem van communicatiemodellen die overal kunnen worden toegepast; positief voor jezelf en voor anderen.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

NLP

NLP = Neuro Linguistisch Programmeren: de waarneming onder de loep genomen.

Topmediums: Realiteiten helder waarnemen