Orb

Orb - betekenis

Een Orb is een lichtbolletje of lichtcirkeltje dat niet noodzakelijkerwijs verklaarbaar is. Een Orb is vaak op foto's en filmbeelden te zien als een lichtgevende en egale ronde bol.

Orb: Onverklaarbaar bestaand
Er zijn twee aannames die in het algemeen de publieke ronde doen. De eerste aanname is, dat orbs die op foto's of filmbeelden verschijnen, simpelweg stofdeeltjes zijn. Dat is tot nu toe niet bewezen en meer dan een theorie is het dan ook niet. De tweede aanname is, dat Orbs (energetische deeltjes van) overleden personen zijn. Ook dit is een onbewezen theorie. Maar wat is het dan wel?

Orb: We weten het niet
Als iets niet kan worden verklaard ontstaan er altijd twee kampen die pro en contra zijn. Omdat de afstand tussen Orbs, de fotograaf en de objecten op de foto's niet is vast te stellen, kan een 3D camera uitkomst bieden. Op 3D foto's met Orbs is te zien dat het een bolvormige verschijning is die redelijk exact is te lokaliseren. Het vreemde van een Orb is, dat het immateriele karakter ervan zou veronderstellen, dat het niet afhankelijk van materie is om zichtbaar te zijn. Het tegendeel is het geval: een Orb kan schijnbaar deels schuil gaan achter een object, terwijl de rest van de Orb aan de voorkant zichtbaar is. Het blijft dus vooralsnog een mysterie.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Orb

Orb: De ronde vorm is egaler van vorm dan een stofdeeltje

Topmediums: Schijnen licht op jouw situatie