Piramide van Maslow

Piramide van Maslow - betekenis

De Piramide van Maslow is een model van menselijke behoeften. In de piramide worden vijf stadia van behoeften weergegeven die leiden naar Zelfrealisatie; de top van de piramide.

Piramide van Maslow: Bevrediging van menselijke overlevingsbehoeftes
De piramide van behoeftes kent vijf niveaus. Volgens de theorie van Maslow is het niet mogelijk om een niveau over te slaan. Elk niveau is dus slechts te bereiken via het lager niveau. Dat betekent volgens Maslow dat elke overlevingsbehoefte moet worden bevredigd om naar een hoger niveau te kunnen gaan. Op elk hoger niveau wordt het moeilijker om de overlevingsbehoefte te bevredigen. Als de behoeftes van een lager niveau niet zijn bevredigd, ontstaat er onbalans en doen zich problemen voor.

Piramide van Maslow: De 5 niveaus
Het eerste niveau bestrijkt het gebied dat te maken heeft met eten, drinken en slapen. Om in die behoefte te voldoen, is er geld nodig en dat verkrijgen we door het geld dat we met ons werk verdienen. Het tweede niveau omvat alles dat met rust, stabiliteit en gezondheid heeft te maken. De stabiliteit die een baan ons kan geven, zorgt er bijvoorbeeld voor dat we een gezin kunnen onderhouden en dat we een dak boven ons hoofd hebben. Het sociale niveau is het derde niveau en gaat over vriendschap, zorg en intimiteit. Waardering en erkenning zijn de aspecten die op het vierde niveau een plek vinden. Het vijfde niveau is het niveau van zelfverwerkelijking. Dat vindt plaats op elk denkbaar levensgebied tot aan de spirituele zelfrealisatie. 

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Piramide van Maslow

Piramide van Maslow: van basisbehoeften naar zelfrealisatie

Topmediums: Hulp op de weg van zelfontwikkeling