Religie

Religie - betekenis

Oorspronkelijk komt het woord Religie uit het Latijn. Re = opnieuw en ligie = verbinden. Herverbinden dus. Het gaat om een gemeenschappelijk idee over ontstaan van de aarde en de mensheid, waarbij met is geïnspireerd door een godsdienstig leider.

Religie: Welke religies zijn er?
Er zijn meerdere religies en de vier grootste wereldgodsdiensten zijn:

 • Christendom
  Religie die als basis de levensloop van Jezus (zoon van God) heeft. De kern is Liefde voor God en medemensen. Volgens dit geloof is Jezus gestorven aan het kruis om te boeten voor zonder van de mens, zodat ze daarna in het hiernamaals eeuwig kunnen leven.
 • Islam
  Deze religie is gebaseerd op openbaringen van Allah. De Islam is gebaseerd op liefde voor Allah en op liefde voor medemensen.
 • Hindoeïsme
  Het Hindoeïsme wordt ook vaak een spirituele levenswijze of filosofie genoemd. Het is ontstaan in India en gebaseerd op één Heilig boek. Doel is bereiken van Verlichting. Er is geloof in Reïncarnatie.
 • Jodendom
  Deze religie is ontstaan in de eeuw voor de christelijke jaartelling. Het Christendom is een zich zelfstandig ontwikkelde stroming van het Jodendom. Joden geloven in één God. Symbool voor het Jodendom is de Davidster, een zespuntige ster die uit twee overlappende driehoeken bestaat.

Tot de kleinere religies behoren:

 • Bahá’i
  Dit is de jongste wereldgodsdienst. Er wordt geloofd dat profeten als Abraham, Jezus, Boeddha, Mohammed en Krishna allemaal een deel hebben geleverd voor een universeel geloof. Dit geloof gaat ervan uit dat het alle volkeren verbindt en verschillen tussen mensen laat verdwijnen.
 • Boeddhisme
  Boeddhisme kan ook worden beschouwd als een filosofie of spirituele levensopvatting. Lijden heeft een oorzaak die kan worden ontdekt en kan eindigen. Binnen Boeddhisme is het Achtvoudige Pad. Mediteren is erg belangrijk bij deze religie.
 • Confucianisme
  Dit is een religie, maar ook een filosofie. Confucianisme vormt samen met het Boeddhisme en het Taoïsme de basis van het Chinese spirituele gedachtengoed. Respect en trouw zijn de kern binnen deze religie.
 • Sikhisme
  Dit is een religie waarbij er wordt gestreefd naar éénheid met God door het ego los te laten. Het is een spiritueel pad waarbij veel wordt gemediteerd.
 • Taoïsme
  Het Taoïsme wordt gekenmerkt door het principe van chaos en harmonie. Het symbool Yin Yang is belangrijk. Er wordt van uitgegaan dat alles er op het juiste moment is.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Religie

Religies van de Wereld

Topmediums: Geloof in Jezelf