Runen

Runen - betekenis

Runen is het oudst bekende Germaanse schrift. Er zijn totaal 24 tekens. Elk teken heeft een eigen symbolische en mystieke betekenis. Tegenwoordig worden runen nog steeds gebruikt als orakel om duidingen mee te doen.

Runen: Een beknopte uitleg
Wil je Runen gaan gebruiken als Orakel? We geven je een korte uitleg over de opbouw en betekenis van de symbolen. Dit orakel bestaat uit 24 runenstenen en wordt verdeeld in 3 series van elk 8 runen:

De eerste serie van 8: Frey’s Aett (Fehu-aett).

Bij deze eerste serie ligt de nadruk op manifestatie. Het heeft te maken met overvloed en vruchtbaarheid. Hoe kan iets zich ontwikkelen?

Korte uitleg van deze eerste serie van 8 tekens:
1. Fehu (f) = Het Vee en staat voor financiële zekerheid, materie, winst en rijkdom
2. Uruz (u) = De Oeros en staat voor iets afmaken, uithoudingsvermogen intuïtie en verlangen
3. Thurisaz (th/d) = De Reus en staat voor bescherming tegen oneerlijkheid en tegenwerking, overwinnen van moeilijkheden
4. Ansuz (a) = De Mond en staat voor alle vormen van communicatie en het ontvangen van nieuws en kennis, leiderschap, waarheid
5. Raido (r) = Het Rad of Het Wiel en staat voor veilig reizen en verbindingen leggen, nieuwe start, promotie en de juiste beweging naar het doel toe
6. Kenaz (k) = De Toorts of De Fakkel en staat voor inspiratie, creativiteit en zelfvertrouwen, verlichting
7. Gebo (g)  = De Gift en staat voor harmonieus leven, relatie en liefde, partnerschap, vereniging en verbondenheid
8. Wunjo (w/v) = De Roem of Eer en staat voor het in vervulling gaan van wensen en innerlijke groei

De tweede serie van 8: Hagalaz-aett
Bij deze serie ligt de nadruk op de wet van aantrekking of de wet van aandacht. Datgene wat je aandacht geeft, dat zal zich manifesteren. Het gaat erover, dat je onderliggende overtuigingen die ons vertellen of we ergens wel recht op hebben, los kunnen laten. Je bent volmaakt geboren en hebt recht op al het goede dat het Universum te bieden heeft!

Korte uitleg van deze tweede serie van 8 tekens:
9. Hagalaz (h) = De Hagel en staat voor planning van en voorbereiding op onverwachte en veranderende invloeden, reiniging en oplossen van oude problemen
10. Naudiz (n) = De Nood en De Behoefte en staat voor hulp op lange termijn, lot en noodlot
11. Iisa (i/ij) = Het ijs, De Ijspegel en staat voor een situatie die bevroren lijkt, kalmte, isolering en het onderdrukken van gevoel, vastbeslotenheid
12. Jera (j/y) = Het Jaar, De Oogst en staat voor langzame vooruitgang, geduld, vruchten van een actie uit het verleden
13. Eihwaz (e) = De Taxus en staat voor bewustzijn, uithoudingsvermogen, spiritualiteit, kracht, een nieuw begin, oplossen van een lastige situatie
14. Perthro (p) = De Kans en staat voor een oplossing uit onverwachte hoek, bezinning en speelsheid
15. Elhaz (z) = De Eland en staat voor bescherming, succesvol zijn, hulp vanuit de Lichtwereld
16. Sowilo (s) = De zon en staat voor levensenergie, welzijn, succes, vitaliteit, dankbaarheid en vreugde

De derde serie van 8: Tiwaz-aett
Bij deze serie ligt de nadruk op interactie met anderen. Het gaat niet alleen om persoonlijke belangen, maar ook over het belang in een groter verband. Het kan bv. te maken hebben met je gezin of werk.

Korte uitleg van deze derde serie van 8 tekens:
17. Tiwaz (t) = De God Tyr en staat voor dapperheid, succes, rechtvaardigheid, doelgerichtheid en kracht
18. Berkana (b) = De Godin Bercha en staat voor liefde en geborgenheid, familie en relaties, genezing, samenwerking
19. Ehwaz (e) = Het Paard van Odin en staat voor alertheid, beweging, snelle veranderingen, aanpassingsvermogen
20. Mannaz (m) = De Mens  en staat voor samenzijn, sociale contacten, verstand, intelligentie, zelfkennis, spiritueel zijn
21. Laugaz (l) = De Lagune en staat voor nog niet bekende mogelijkheden, hartelijkheid, ontwikkeling, gevoelens, paranormale gaven
22. Ingwaz (ng) = De God Ing en staat voor seksualiteit, vruchtbaarheid, doorbreken van sleur, uitbreiding en verwachtingen
23. Dagaz (d) = De Nieuwe Dag en staat voor doorbraak, Licht, transformatie, hoop, overvloed
24. Othala (o) = Het Grondbezit en staat voor traditie, natuurwetten, iets opbouwen, geboorte, erfenis, familie en thuis

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Runen

Runen: Een mooi Orakel met uitgebreide duiding mogelijkheden

Topmediums: Toekomst duidingen voor jou