Sikhisme

Sikhisme - betekenis

Sikhisme is een religie. Sikh betekent letterlijk discipel. Iemand met dit geloof gelooft in 1 God en in de leer van de 10 goeroes, omschreven in het Heilige boek Shri Guru Granth Sahib.

Sikhisme: Enkele hoofdpunten van deze religie
Om een beter beeld te kunnen vormen van wat deze godsdienst inhoudt, beschrijven we enkele hoofdpunten:

  • Er bestaan geen vijanden of vreemdelingen. Iedereen is vriend van iedereen.
  • Geloof in reïncarnatie: De ziel komt opnieuw in het lichaam.
  • Bestaansdoel: het leiden van een voorbeeldig leven, in eerlijkheid en deugdzaamheid.
  • Er is een pad naar verlossing en samensmelting met God. Dit houdt bij Sikhisme in, dat je als voorbeeld dient voor de samenleving door oprecht, nederig en vol toewijding te leven.
  • Alle mensen zijn gelijk op religieus, sociaal en politiek gebied, onafhankelijk van ras, religie of sekse.
  • Er vinden geen rituelen als vasten, pelgrimstochten of aanbidding plaats

Sikhisme: Enkele overeenkomsten en verschillen met andere religies
In het Sikhisme is er geen leider (zoals bijvoorbeeld de Paus in het Christendom)
Er is geloof in Karma, net als in het Hindoeïsme
In het Hindoeïsme gelooft men in meerdere Goden en in het Sikhisme slechts in één God.
In het Sikhisme zijn er geen beelden ter afgoding.
Sikhs geloven niet in een Heilig taal zoals bijvoorbeeld het Sanskriet.
Sikhs hebben geen rituelen, zoals in veel religies wel het geval is (bijvoorbeeld Lichtritueel in Hindoeïsme en vasten binnen de Islam).


© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Sikhisme

Sikhisme: Een in Nederland vrij onbekende religie. In Nederland wonen ongeveer 8000 Sikhs.

Topmediums: Hulp voor iedereen!