Soefisme

Soefisme - betekenis

Soefisme heeft meerdere categorieën. In de meeste gevallen is Soefisme geen op zichzelf staande religie en ook niet een stroming binnen de Islam. Wel gaat het om een proces van Spirituele ontwikkeling en kennis & liefde van Allah.

Soefisme: Soefi beweging Nederland
In Den Haag is het hoofdcentrum van de Nederlandse Soefi Beweging. Uitgangspunt is via het verlangen innerlijke groei en vrijheid zoveel mogelijk te bereiken. Er zijn regelmatig lezingen, bijeenkomsten en activiteiten. Je leert je ware wezen te ontdekken en vrijer in het leven te staan. Het gaat hier om het universeel Soefisme: Voedsel voor de Ziel. Het is meer dan alleen een godsdienst een psychologie of een filosofie. Er zijn meerdere Soeficentra, waarvan je het adres kunt opzoeken op de site van de Soefi beweging Nederland.

Soefisme: Universele Mystieke Kern als Inspiratiebron
Door te leven met een spirituele levenshouding volgens het Soefisme leer je om op een vrijere wijze te kijken naar de beperkingen van ons wezen. Door hier veel mee bezig te zijn kun je uitkomen bij Mystieke inzichten en ervaringen. Je leven wordt verrijkt en je staat bewuster in het leven. Er zijn veel krachtige oefeningen die je verder helpen om jouw leven als mens gelukkiger te maken met meer wijsheid en hoger bewustzijn.

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Soefisme

Universeel Soefisme: Voeding voor de Ziel

Topmediums: Ontdek mystieke inzichten