Ufo

Ufo - betekenis

UFO is de afkorting voor Unidentified Flying Object. Het gaat dus om een vliegend voorwerp, waarvan je niet de identiteit weet. Ze worden al door de eeuwen heen gezien door mensen en in de meeste gevallen omschreven als een vliegende schijf met lichten.

UFO: Is er buitenaards leven?
Het zou erg naïef zijn om er vanuit te gaan, dat de mensen in het uitgestrekte oneindige universum de enige levende intelligente wezens zijn. Tot nu toe is er geen "hard bewijs" voor buitenaards leven. Echter....... Inmiddels zijn er vele mensen met energetische ervaringen van buitenaards leven. Contact met Pleiadiërs (Lichtwezens, afkomstig van de Pleiaden) is een voorbeeld ervan. Er zijn veel mensen met dezelfde of gelijkende ervaringen, dat we inmiddels wel mogen aannemen, dat er een grote kern van waarheid in zit. Omdat het gaat om een energetische beleving, zal ieder die de ervaring heeft het op een andere manier vertalen naar onze materiële taal.

UFO: Heb je er al eens een gezien?
Veel mensen hebben een UFO gezien. Het gaat om moeilijk op foto vast te leggen voorwerpen, waardoor het lastig is om "hard bewijs" op die manier te geven. Er zijn echter erg veel situaties geweest, waarin verschillende mensen vanuit verschillende plekken hetzelfde hebben gezien. Onafhankelijk van elkaar vertellen ze het beeld dat ze zagen en deze beelden kwamen overeen. Hieruit kunnen we concluderen, dat er met regelmaat "iets" onverklaarbaars te zien is in de lucht, wat niet te identificeren is. Een UFO dus!

© Top Mediums

Terug naar Betekenis

App: Gratis Orakels

Ufo

UFO: Meestal de vorm van een schijf en met veel Lichten.

Topmediums: Paranormale ervaring? Chat met ons.